Om os
Rederiets fremdrift & fremtid !

Who what where ! Why us?

Since 2012 we have been working on this project - the reason for that, there are several reasons!

When it became known that several shipping companies leave Germany, Danmak and last the sought after route to England disappeared from the Noges map. So now, English residents can calm themselves, as in the "Vikinge tden."

In the start phase, the problem was to catch some ships we could use in North Sea, which was also "certified." But then the new "Environmental regulations / rules" came so that stopped us with the further work - so I went to Spain and Gibraltar, what I saw there of ships in print was a sad sight.

So I've been away for a few years - but then the interest of the audience again blows up, with questions about the ferry connection and how far I got this item! ? !

As a fire in dry grass, I checked up where we stood. We have found quite a few free ships in a short space of time. At the moment we are waiting for responses from the USA, for 2 of the ships, possible for 4 of them.

Looking forward to Hanstholm harbor expansion next year, this looks great (Knud.) For the further expansion of ferry service to HANSTHOLM, not just fishing boats. Hansthom needs more tourism, via harbor ports of cruise ships - not only via land vejen. Many businessmen have finished their business - but some coffees and colonial shops and Sømandshotell.

So now we are running a new project.

Hvem hva hvor ! Hvorfor os ?

Siden 2012 har vi arbeidet på dette prosjekt - Grunnen til det, er der flere årsaker !

Da det ble kjent at flere rederier legger ned fra Tyskland, Danmak og sist den ettertraktede rute til England forsvant fra Noges kartet. Så nå må Engelsk boende ro over selv, som i "Vikinge tden. "

I start fasen var problemet å fange noen skip som vi kunne bruke i Nordsjøfart, som også var " sertivsert." Men så kom de nye "Miljø forskrift / regler, " så dette stoppet oss med det videre arbeid - så jeg dro til Spania og Gibraltar, det jeg så der av skip i opplag, var et trist syn.

Så jeg har vært borte noen år - men så bluser interessen blant publikum opp igjen, med spørsmål om ferjeforbindelsen og hvor langt jeg var kommet med dette posjekt ! ? !

Som ild i tørt gress, sjekket jeg opp hvor vi står, vi har på kort tid funnet ganske mange ledige skip - i skrivende stund venter vi svar fra USA, for 2 av skipene, mulig for 4 av dem.

Vi ser nytt hos Hanstholm havns utvidelse kommer i gang neste år, så dette ser fantastisk godt ut (Knud.) for den videre utvkling av ferjedrift til HANSTHOLM ikke bare fiske båter - Hansthom trenger mer turisme, via havneanløp av Cruise skip - ikke bare via landevejen. Mange nærringsdrivende har avsluttet sin virksomhet - Men en del kaffe'er og kolonialbutik og Sømandshotell.

Så nu er vi gang med et nytt prosjekt. Oppdatert nov. 2017

Gabriel W Johansen.

North Sea CuiseLine.